מאגר מידע

פקודות בסיסיות לexim #443
 • REMOVE MAILS BY ID - /usr/sbin/exim -v -Mrm (MAIL ID HERE)
 • LIST QUEUED MAILS - /usr/sbin/exim -bp
 • LIST QUEUED MAILS COUNT - /usr/sbin/exim -bpc
 • REMOVE ALL MAILS - exiqgrep -i|xargs exim -Mrm
 • DELETE FROZEN MAILS - /usr/sbin/exim -bpr | grep '*** frozen ***' | awk '{print $3}' | xargs exim -Mrm
 • REMOVE <> MAILS FROM THE QUEUE - exim -bp | grep "<>"| awk '{system ("exim -Mrm "$3)}'
 • DELIVER FORCEFULLY EMAILS - /usr/sbin/exim -qff -v -C /etc/exim.conf &
 • FREEZE MAILS FROM SENDER - /usr/sbin/exiqgrep -i -f (MAIL ADDRESS HERE) | xargs exim -Mf
 • REMOVE MAILS FROM SENDER - /usr/sbin/exiqgrep -i -f abc@example.com | xargs exim -Mrm
 • FORCE DELIVERY OF ONE MESSAGE - exim -M email-id
 • FORCE ANOTHER QUEUE RUN - exim -qf
 • FORCE ANOTHER QUEUE RUN AND ATTEMPT TO FLUSH THE FROZEN MESSAGE - exim -qff
 • VIEW THE MESSAGE LOGS - exim -Mvl messageID
 • VIEW BODY OF THE MESSAGE - exim -Mvb messageID
 • VIEW HEADER OF THE MESSAGE - exim -Mvh messageID
 • NUMBER OF MAILS IN THE QUEUE - exim -bpr | grep "<" | wc -l

עודכן לאחרונה: 05/11/2018 17:49


1 / 1 משתמשים מצאו שמידע זה היה שימושי.

האם המידע היה שימושי עבורך?
כן   |   לא